Vārnu ielas republika

V rnu ielas republika M kslinieks Edgars Ozoli Ir nas gutas v ka dizains gr matas autors dzimis Gr zi kaln k dreiz smil ain R gas nomal Nevienam nezin mais J nis Gri is tapis par J ni Gr zi u tie i tur Gr zi kaln atrad s a

 • Title: Vārnu ielas republika
 • Author: Jānis Grīziņš
 • ISBN: 9789984173405
 • Page: 127
 • Format: Hardcover
 • M kslinieks Edgars Ozoli Ir nas gutas v ka dizains gr matas autors dzimis Gr zi kaln k dreiz smil ain R gas nomal Nevienam nezin mais J nis Gri is tapis par J ni Gr zi u tie i tur Gr zi kaln atrad s ar slaven V rnu ielas republika Paties b republik u m tes un t vi par t s past v anu neko daudz nezin ja Vi i nesaprata, ka akme i nav vis akme i, bet gM kslinieks Edgars Ozoli Ir nas gutas v ka dizains gr matas autors dzimis Gr zi kaln k dreiz smil ain R gas nomal Nevienam nezin mais J nis Gri is tapis par J ni Gr zi u tie i tur Gr zi kaln atrad s ar slaven V rnu ielas republika Paties b republik u m tes un t vi par t s past v anu neko daudz nezin ja Vi i nesaprata, ka akme i nav vis akme i, bet gan mun cija, ka Krasti a jaunkundze nav vis feld ere, bet gan sku rij ja un ka Plakan Zukstera ordenis ir republikas augst kais apbalvojums Vien gi J nis Gaizi zin ja ko vair k Lielie nemaz nenojauta, ka blakus tiem past v tik daudzas b l maino, sakan daino, papuasu, kazaku un kovboju valstis ar augsti att st tu valstisku organiz ciju Katram stabi am uz ielas bija savs nosaukums, emts no ila Verna rom na un akcept ts no vis m apk rtnes valst m, katrai r zi ai bija noteikts eogr fisks st voklis, s kot ar Tanganjiku un beidzot ar Ont rio, katram s tniekam sava palama.
  • Free Download [Classics Book] ↠ Vārnu ielas republika - by Jānis Grīziņš ↠
   127 Jānis Grīziņš
  • thumbnail Title: Free Download [Classics Book] ↠ Vārnu ielas republika - by Jānis Grīziņš ↠
   Posted by:Jānis Grīziņš
   Published :2019-07-17T23:48:31+00:00

  340 Comment

  • Jānis says:

   Grāmata jautra un lasīt ir forši. Arī īsa - lasīt ir ātri, bet bieži ir tā, ka darbojošos personu ir tik daudz un notikumi tik samudžināti, ka grūti izsekot līdzi. Protams, tā laika politiskais raksturs caur un cauri.Jāatzīst, ka toreiz bērni lasīja un izstrādāja savu domu lidojumu Viņiem nebija teļuka un konsoles, pie kā sēdēt. Kad izlasa šādu grāmatu, tad saprot, kā ta manējais fācis tik spilgti atcerās bērnībā lasītās Dž. F. Kūpera, Verna, Londona un ci [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *